REVIZE

 

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí před uvedením nového plynovodu či plynového zařízení do provozu. Dále také při přerušení dodávky plynu na dobu delší než 6 měsíců.


Provozní revize

Při provozní revizi se prověřuje těsnost spojů v plynové soustavě a na všech připojených zařízeních. Provádí se minimálně jednou za 3 roky.


Kontrola

Jednou za rok musí být provedena kontrola každého plynového zařízení. Kontroluje se těsnost a funkčnost uzávěru a plynovodu od HUP až ke koncovému zařízení.

 

VOLEJTE: +420 775 668 965

 

Copyright REVIZEPLYNU-PRAHA.CZ